เครื่องสำอาง คืออะไร ประวัติ

การแต่งเติมเสริมแต่งหน้าตา หรือ ดูแลสุขภาพทางผิวพรรณภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ ทาสี ขีดเขียน สักลาย ทาปาก ทาเล็บ ล้างหน้า ล้วนมาจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มความต้องการที่จะปรุงแต่งหน้าตาให้สวยงามขึ้น โดยมีประวัติความเป็นมาแต่ใน อดีตกาล ในสมัยอียิปต์โบราณ จีนโบราณ เกาหลี และอีกหลายๆประเทศ หลายๆภูมิภาคทั่วโลก ก็มีการปรับแต่ง และเติมเต็มความต้องการความสวยความงาม

เครื่องสำอางคืออะไร
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นเครื่องสําอาง จะต้องเป็นไปตามคําจํากัดความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดไว้ว่า“เครื่องสําอาง” หมายความว่า

ประวัติ เครื่องสำอาง

การใช้งานเครื่องสำอางจัดเป็นศิลป์อย่างหนึ่งที่มีมาแต่ว่าอดีตกาล มีการศึกษาและทำการค้นพบว่า มีการใช้เครื่องแต่งตัวมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ จีน ประเทศอินเดีย รวมทั้งถัดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดยชาวภาษากรีกเป็นชาติแรกที่มีการแยกการแพทย์และก็เครื่องแต่งหน้าออกมาจากธุรกิจทางศาสนา และก็ยังจัดว่าการใช้งานเครื่องสำอางเป็นเรื่องสำคัญที่จำต้องปฏิบัติต่อสภาพร่างกายให้ถูกเป็นประจำ เป็นประจำทุกวัน ศิลป์การใช้งานเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องหอมได้ถึงจุดสูงสุดในระหว่าง 2 ศตวรรษแรกที่อาณาจักรโรมัน และหลังจากนั้นก็ค่อยๆเสื่อมลง รวมทั้งเมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษที่ 5 ศิลป์การใช้งานเครื่องสำอางก็เลยแพร่หลายไปสู่ทวีปยุโรป นอกจากนั้น ชาวอาหรับก็เป็นสาระสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญสำหรับเพื่อการผลิตเครื่องแต่งหน้า โดยได้มีการดัดแปลงแก้ไข ปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆเพื่อได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งตัวที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ได้แก่ การใช้วิธีการกลั่นเพื่อมีความบริสุทธิ์สูง การใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย ฯลฯ เมื่อศิลป์การใช้งานเครื่องสำอางได้แพร่หลายไปสู่ในประเทศประเทศฝรั่งเศสมากขึ้นเรื่อยๆ ข้าราชการชาวประเทศฝรั่งเศสได้อุตสาหะเสนอให้มีการแยกกิจการค้าด้านเครื่องแต่งตัวไว้เฉพาะ โดยให้แยกออกมาจากธุรกิจทางด้านการแพทย์ เพราะเหตุว่ากิจการค้าทางด้านการแพทย์และก็เครื่องแต่งตัวจะต้องอยู่สำหรับในการควบคุมของข้อบังคับ ในระหว่างปี คริสต์ศักราช 1400 – 1500 และก็ความมานะบากบั่นก็บรรลุผลสำเร็จในปี คริสต์ศักราช1600 ศิลป์การใช้งานเครื่องสำอางได้แยกออกมาจากธุรกิจทางด้านการแพทย์อย่างแจ่มแจ้ง ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 1800 ได้มีการเก็บแล้วก็แยกประเภทวิชาความรู้ในด้านศิลป์การใช้งานเครื่องสำอางออกเป็นหลายๆจำพวก ยกตัวอย่างเช่น เภสัชกร ช่างเสริมสวย นักเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งจำต้องใช้ความสามารถที่ได้มาจากการปรุงยาแล้วก็ครื่องสำอางมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละอาชีพการสร้างเครื่องแต่งตัวในระยะแรกๆนั้น ยังมีแนวทางการผลิตที่ไม่แน่นอน เครื่องแต่งหน้าบางชนิดมีขายในร้านขายยา การสร้างเป็นความทราบส่วนตัวที่ได้รับตกทอดมาหรือได้จากการศึกษาเล่าเรียนค้นคว้า ลองถูกลองผิด จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีหัวหน้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เข้ามาช่วยสำหรับการผลิตแทนแนวทางเก่า รวมทั้งเมื่อผลิตเครื่องแต่งหน้าแต่ละจำพวกจะมีตราแจ่มแจ้ง และก็ มีบาป แนวทางสำหรับในการผลิตที่แน่ๆ ทำให้เครื่องแต่งตัวที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้สร้าง ทำให้มีการเพิ่มการสร้าง และก็เพียรพยายามปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของเครื่องแต่งหน้าให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น ถัดมาได้มีการนำวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เข้ามาแก้ไขประสิทธิภาพของเครื่องแต่งหน้า โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เคมี ได้มีส่วนเข้ามาช่วยสำหรับในการปรับแต่งประสิทธิภาพของสินค้าเครื่องแต่งตัวให้มีคุณภาพสูง สำหรับการผลิตแต่ละครั้งควรมีองค์ประกอบที่คงเดิม ได้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน มีวิธีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ตามมาตรฐานสำหรับการผลิต และก็มีการวิเคราะห์คุณลักษณะ ตลอดจนการรักษาสินค้าเครื่องแต่งหน้าในปี คริสต์ศักราช 1895 ได้มีการเปิดสอนวิชาการเครื่องแต่งตัว ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ อเมริกา เป็นครั้งแรก ทำให้นิสิตได้ทราบจะวิธีการใช้เครื่องแต่งตัวจำพวกต่างๆสำหรับการรักษาผิวหนังรวมทั้งเส้นผม ถัดมาการเรียนวิชานี้ได้แพร่หลายไปอย่างเร็ว

เครื่องสำอางในบ้านเรานั้น ได้มีการนำเข้าจากแบรนด์ชั้นนำของต่างประเทศทั่วโลกมากมาย ซึ่งก่อนจะนำเข้ามาได้ต้องได้รับการอนุญาติ จาก อ.ย.

ครื่องสำอางอาจมีได้หลายลักษณะ อย่างเช่น ครีม ของเหลว โฟม หรือผง 

รวมทั้งฉลากของเครื่องแต่งตัวควรมีลักษณะจากที่อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ระบุ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ใจความที่ตรงต่อความเป็นจริง ใช้ใจความภาษาไทยแล้วก็มีขนาดที่สามารถอ่านได้แจ่มชัด และจำเป็นต้องเจาะจงเนื้อความดังนี้

– ชื่อเครื่องแต่งตัวแล้วก็ชื่อด้านการค้า

บาคาร่าvip

– ชื่อรวมทั้งที่ตั้งของผู้สร้าง ในกรณีที่ผลิตในประเทศ ชื่อและก็ที่ตั้งของผู้นำเข้า รวมทั้งชื่อผู้สร้างและก็ประเทศที่ผลิต กรณีนำเข้า

– จำนวน การใช้ ข้อเสนอแนะ คำตักเตือน เดือน ปีที่ผลิตรวมทั้งที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต และก็ชื่อของสารทุกประเภทที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับการผลิต

– ใจความอื่นเพื่อคุ้มครองปกป้องคุณประโยชน์ซึ่งมาจากผู้ซื้อ ตามหลักหลักเกณฑ์รวมทั้งข้อแม้ที่คณะกรรมการระบุโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา